• (1/2)
    PÅ KNÆRNE: Under sermonien bes det om arbeid, helse, om utdanning til barna, om beskyttelse fra vold og ulykker, om fred i hjemmet. Den meksikanske staten gir dem ikke dette, så stadig flere setter sin lit til dødshelgenen. FOTO: ALFREDO DURANTE

Dødshelgenens mirakler

Troen har mange ansikter. I Mexico, hvor stadig flere setter sin lit til helgenen Santa Muerte, er ett av dem døden.