Vedtar burkaforbud

Omstridt burkaforbud vedtatt i Frankrike. Kraftige reaksjoner fra Amnesty.