• Butikkeiern måtte, ifølge Reuters fotograf, skyte varselskudd for å hindre at butikken hans ble plyndret. FOTO: REUTERS

Her beskytter han butikken sin

For å hindre at restene etter butikken blir robbet, skyter denne mannen varselskudd mot folkemassene. Plyndringer er iferd med å bli ett av hovedproblemene etter jordskjelvet i Haiti. Myndighetene tror nå at 140.000 liv er gått tapt.