- Oppgitt over mediene

Ambassaderåd i Japan mener norske medier tegner et «urealistisk svart bilde».