— En epoke er definitivt avsluttet, sier professor og Afrika-kjenner Tore Linné Eriksen.

Han forfattet i 2002 en bok om Nelson og hans fraskilte kone Winnie Mandela.

— Mandela symboliserte en epoke som handlet om kampen mot apartheid, ufrihet og rasistisk undertrykking, sier Linné Eriksen.

Linné Eriksen peker på at Mandela var et ledende symbol for den svarte befolkningen, men også for hele Sør-Afrika i overgangstiden fra apartheid til demokrati.

Professoren vil likevel huske Mandela først og fremst som selve symbolet for kampen mot apartheid.

— Mange vil nok heller huske ham for den forsonende rollen han spilte i tiden etter apartheidregimets fall, men forutsetningen for denne forsoningen var at man hadde en frigjøringskamp.

På 50- og 60-tallet sto Mandela i spissen da African National Congress (ANC) tok i bruk sivil ulydighet og radikale virkemidler i kampen mot det hvite mindretallsstyret. Siden ble han fengslet i 27 år, hvorav i 18 år på Robben Island, der han og andre fanger måtte utføre tvangsarbeid i kalkgruver.

— Han ble hyllet over hele verden og ble et ledende og samlende symbol som også vi kunne samle oss bak. (©NTB)