I henhold til avtalen skal et israelsk selskap forsyne Gazastripens eneste kraftverk med dieselolje. En midlertidig mekanisme opprettes slik at Hamas kan betale regningen uten å måtte handle direkte med fienden Israel.

— Hamas i Gaza vil betale pengene til Den palestinske selvstyremyndigheten PA, deretter vil PA ta seg av betalingen til Israel, sier en tjenestemann som ikke vil bli navngitt fordi han ikke har tillatelse til å uttale seg om avtalen.

Talsmann Taher al-Nono for Hamas-regjeringen på Gazastripen sier drivstoffet skal fraktes inn allerede onsdag. Det første avdraget har allerede blitt overført til selvstyremyndigheten, ifølge ham. Regjeringen i Ramallah bekrefter avtalen, som innebærer at Israel leverer 500.000 liter dieselolje daglig.

Gazastripen har vært rammet av omfattende strømbrudd, noe som har gått hardt utover befolkningen på 1,7 millioner siden Egypt begynte å slå ned på drivstoffsmugling over grensen til Gaza i februar.

Egyptiske myndigheter var sentral i framforhandlingen av avtalen mellom Hamas og Den palestinske selvstyremyndigheten.