— Bare det å gjenoppta disse forhandlingene er et langt skritt for oss. Neste skritt blir å sluttføre forhandlingene, et mål andre EU-land ikke bør blokkere, sier president Abdulla Gül under en pressekonferanse i Ankara tirsdag i forbindelse med det norske kongeparets statsbesøk til landet.

Forhandlingene som ble gjenopptatt tirsdag, har stått på vent i tre og et halvt år. Målet med denne forhandlingsrunden er ikke medlemskap direkte, men å forhandle fram en løsning som på sikt muliggjør et tyrkisk medlemskap i EU, påpeker Gül.

Norsk modell

— Kanskje vil det føre til at tyrkerne kan stemme for en løsning som den Norge har med EU i dag, kanskje vil de ha medlemskap. Søkelyset under disse forhandlingene er rettet mot kriteriene for et medlemskap. Og enten dette ender med at vi blir med i EU eller ikke, så vil disse forhandlingene kunne bedre samarbeidsklimaet i Europa, sier Gül.

EU-ministrene besluttet i oktober å åpne et nytt kapittel i forhandlingene med tyrkerne. Men det er ingen enkel prosess, for flere land, deriblant Tyskland, er imot å slippe Tyrkia inn i EU.

I den nye forhandlingsrunden er det regionalpolitikk som skal diskuteres, ett av de til sammen 35 kapitlene i det langdryge arbeidet med å tilpasse tyrkisk lovgiving til EUs. Alle 35 kapitler må fullføres, og til nå er bare ett av dem avsluttet.

Lang vei

Tyrkias vei inn i EU har vært lang, og det er fortsatt ikke gitt at arbeidet kommer i mål så lenge blant annet den territoriale striden med medlemslandet Kypros fortsetter.

EU-kommisjonens nye rapport om Tyrkia roser de juridiske reformene landet har gjennomført, men myndighetene og politiet får krass kritikk for håndteringen av opptøyene i vår.

Tyrkias forhandlinger om EU-medlemskap startet så langt tilbake som i 2005, 18 år etter at de først søkte, samtidig som Kroatia startet prosessen. Kroatia ble medlem i sommer.