sz7e32bc.jpg

Kommandørkaptein Per Rostad på KNM «Helge Ingstad» sier til NTB at de to krigsskipene skal sørge for sikkerheten til det norske frakteskipet Taiko fra rederiet Wilh. Wilhelmsen og det danske lasteskipet Ark Futura.

— Vi er omtrent 180 nordmenn og 130 dansker fordelt på fire skip. Våre kystjegere og andre nødvendige stridsmidler skal sikre skipene inn til syrisk havn, der vi skal laste de kjemikaliene Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen (OPCW) har hånd om i Syria og frakte dette trygt ut av krigsområdet, sier Rostad.

USA og Russland bidrar i operasjonen

Ifølge OPCW skal USA bidra med 3000 tønner og beholdere som skal romme kjemikaliene, mens Russland har levert 25 pansrede lastebiler som skal benyttes til å transportere kjemikaliene til den syriske havnebyen Latakia. Der skal de lastes om bord i de to lasteskipene og transporteres ut av landet.

Det er i overkant av 1000 tonn kjemikalier som skal destrueres, kjemikalier som kan brukes i produksjon av kjemiske stridsmidler. Foruten sennepsgass, som er en stridsgass som gir brannsår, har det syriske våpenprogrammet basert seg i hovedsak på nervegassene sarin og VX.

OPWC-sjef Ahmet Uzumcu har lagt fram en detaljert plan over hvordan arbeidet skal foregå. Kjemikaliene skal fraktes til den syriske havnebyen Latakia og trolig fraktes til en ikke navngitt havneby i Italia, der kjemikaliene skal lastes over til det amerikanske fartøyet Cape Ray som tilhører amerikanske marinen og som skal destruere noen av kjemikaliene.

Destruering ut på anbud

Deler av kjemikaliene skal også destrueres på land, og kontraktene for dette arbeidet legges nå ut på anbud av OPCW. Aktuelle selskaper må ha gitt svar innen utgangen av januar.

Blant de sterkeste kandidatene for å utføre oppdraget er Franske Veolia og finske Ekokem. OPCW har beregnet at destrueringen trolig vil koste nærmere 55 millioner dollar (330 millioner kroner).

Fregatten KNM Helge Ingstad er 133 meter lang og er utstyrt med blant annet luftvernmissiler, torpedoer og sjømålsmissiler. Danske Esbern Snare er 137 meter lang og er utstyrt med et maritimt helikopter i tillegg til torpedoer og en rekke andre våpensystemer. Det norske lasteskipet Taiko er hele 262 meter langt, mens det danske skipet Ark Futura måler 183 meter i lengde.