Frykter kappløp mot bunnen

Det er særlig tre punkter som gjør motstandere av frihandelsavtalen urolig