Endevendte journalistleilighet

I jakten på dokumenter som viser at en israelsk general handlet i strid med Høyesterett, endevendte etterretningsfolk leiligheten til en journalist.