Risikerer mishandling og død på havet

Asylsøkere som drar til sjøs i overfylte og lekke båter, setter både liv og helse i fare. De risikerer å bli overfalt, ranet og drept ý men også å bli fraseilt, stikk i strid med sjøens hevdvunne lover og tradisjoner.