Mistanke om kugalskap i Japan

Kugalskap skal være konstatert i Japan, og landbruksdepartementet skal orientere nærmere på en pressekonferanse senere mandag.