Brundtland etterlyser ren mat

To millioner barn dør hvert år på grunn av forurenset mat og vann i utviklingsland, sier direktør Gro Harlem Brundtland i Verdens helseorganisasjon (WHO).