Dropper patentavgift på AIDS-medisin

En farmasigigant hever seg over patentrettigheter i forbindelse med HIV/AIDS-medisiner til Afrika.