Dyrene får grunnlovsbeskyttelse i Tyskland

Dyrenes rettigheter blir snart grunnlovsfestet i Tyskland.