Stål fra World Trade Center i nytt krigsskip

Stål fra det raserte World Trade Center i New York skal brukes til å bygge en del av et nytt amerikansk krigsskip, opplyser firmaet Northrop Grumman som skal bygge skipet.