Flykter fra skogbrannene

Australske brannmannskaper kjemper mot voldsomme skogbranner. Brannene sprer seg, og dyre- og planteliv er truet.