Google forsvarer Kina-sensur

Google forsvarer den sterkt kritiserte sensureringen av selskapets tjenester i Kina og insisterer på at bedriften må følge landets lover.