Skal hjelpe heimlandet inn i EU

Tyrkia ber utvandra landsmenn hjelpe dei med å koma inn i EU. I Tyskland er tyrkarane alt for mange til å bli ignorert, og kan alt feire den første sigeren.