Bombet irakiske anlegg

Amerikanske og britiske fly bombet søndag kveld fem underjordiske kommunikasjonsanlegg i Irak, opplyser den amerikanske sentralkommandoen.