Harde vintrar i Minsk

Når folk meiner presidenten er så mektig at han kan sende ein heil snøstorm gjennom hovudstaden, er det ikkje så lett å lage revolusjon, skriv Eystein Røssum frå Minsk.