Atomterror ingen fantasi

Det er større muligheter enn noen gang i løpet av de siste 30 årene for at atomvåpen kan bli brukt. Det skremmende perspektivet ble presentert på en konferanse om masseødeleggelsesvåpen i Washington denne uken, skriver Atle M. Skjærstad fra Washington DC.