- Dette er utrolig

Inger Elisabeth Høiden hadde bare vært på Filippinene i et par dager da hun havnet midt i tyfonen Xangsane.