Fuglesang på romvandring

Norsksvenske Christer Fuglesang ble i dag første skandinav på romvandring.