- Homoseksualitet destabiliserer samfunnet

Vatikanets egen avis skrev tirsdag at homoseksualitet kan destabilisere folk og samfunn. Det har ingen sosial eller moralsk verdi, og det kan aldri bli like viktig som forholdet mellom mann og kvinne.