Skjebnedager for Saab

Trusselen om å flagge ut Saab, henger som en mørk sky over Vest-Sverige. Kan veiløftene fra regionpolitikerne gjøre noen forskjell?