• HER LÅ SKO OG MOBILTELEFON: Rettsmedisiner Werner Jonck og politisjef Malcolm Poije viser plassen hvor savnedes sko og mobiltelefon ble funnet. Søket etter Marie Sæther Østbø fortsetter i Sør-Afrika på tredje dagen. FOTO: Pål Christensen

Søket etter savnede Marie (20) er i gang

Mannskaper leter langs stranden og i sjøen lørdag morgen.