Bosniske kroater dømt av FN-domstolen

To tidligere bosnisk-kroatiske paramilitære er i FNs krigsforbryterdomstol for det tidligere Jugoslavia funnet skyldige i krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten.