Den lange sorgen

Det foregår en urettferdig krig som familien min og vennene mine er blitt en del av, men ikke part i. De befinner seg mellom ild og stål.