Klart for storstilt grunnlovsendring i Tyskland

Tyskere flest vil merke lite til forandringene, men fra fredag av lever de ikke i den samme Forbundsrepublikken som før. Endringer i den tyske grunnloven styrker nasjonalforsamlingens og delstatsforsamlingenes makt.