«Fredsfugler» dalte ned fra sky

100 millioner fredsfugler dalte i går ned over Thailands voldsherjete sørlige provinser.