Italia sa nei til Berlusconis grunnlovsreform

Et flertall av italienske velgere har i en folkeavstemning sagt nei til grunnlovsendringer som ble foreslått av eksstatsminister Silvio Berlusconi.