En spesiell dag for Jusjtsjenko

For Ukrainas nyvalgte president har dagens markering i forbindelse med frigjøringen av Auschwitz spesiell betydning. Hans egen far var krigsfange i leiren våren 1944.