Bruker norske kuler mot mennesker

Utenriksdepartementet ber USA om å forklare sin bruk av den norskproduserte flerbruksammunisjonen MK 211. Kulene skal nemlig ikke brukes mot mennesker, hevder UD.