- Tjenestedirektivet er dødt

Gerhard Schröder avskrev tjenestedirektivet på sin siste internasjonale opptreden som tysk kansler.