Flere hundre tusen rømmer fra flom i Asia

Flere hundre tusen mennesker har måttet forlate hjemmene sine på grunn av flom i Malaysia og Indonesia.