Kong Carl Gustaf kalles inn på teppet

Debatten om monarkiet raser i Sverige etter at kong Carl Gustaf tabbet seg ut i Brunei. Regjeringen vil innkalle kongen til en samtale når han kommer tilbake fra sin Asia-reise.