Høyreekstrem framgang vekker uro i Tyskland

Tysklands president Horst Köhler er bekymret over framgangen til høyreekstreme partier ved to delstatsvalg i helgen. Han mener årsaken til valgresultatet må granskes.