Hett undertøy tente bombefrykt

To sekker med advarsler om at de kunne eksplodere om de ble åpnet, utløste bombealarm ved et universitet i Japan.