• (1/2)
    SAVNER PUS: Linn Achre Tveit og Kjetil Grutle mistet denne uken en av kattene sine på grunn av aidsepidemien som herjer blant byens katter. Soteline, som trives i badevinduet hjemme på Sørås, ser ut til å savne hannkatten Vigdis, <p/>EIRIK BREKKE (foto)

Aids-epidemi blant Bergens katter

Hjemme hos Linn Achre Tveit og Kjetil Grutle på Sørås bor det tolv katter. Men en mangler - hannkatten Vigdis døde av aids torsdag. Katte-hiv sprer seg nå som en epidemi blant kattene i Bergen.