Internasjonal avtale mot piratfiske

Norske myndigheter håper på store kutt i det omfattende piratfisket etter torsk i Barentshavet etter at det i dag ble enighet om en internasjonal avtale fra 1. mai neste år.