Dømt til døden

Saddam Hussein må bøte med livet for forbrytelser mot menneskeheten.