Balanse-gang påtoppmøte

President Bush ønsker ikke å sette vennskapet med president Putin på spill, men han må vise at løftet om å spre demokrati skal tas på alvor, skriver Klaus Justsen fra Washington DC.