Tulipanrevolusjonen

For temmelig nøyaktig tre måneder siden sa Askar Akajev, presidenten i Kirgisistan, at noen revolusjon etter mønster av det som hadde skjedd i Georgia og Ukraina skulle forhindres. Nå er revolusjonen et faktum, men hva som skjer videre er høyst usikkert, skriver BTs utenrikssjef Atle M. Skjærstad.