Kairos skraphandlere

Den egyptiske hovedstadens uoffisielle bossinnsamling fra slumbyene har fungert billig og med stor grad av gjenbruk i årtier, men trues nå av moderne tider i form av multinasjonale renovasjonsselskaper.