Tyskland har plass til 500.000 nye flyktninger hvert år

Tyskland kan ta imot 500.000 nye flyktninger årlig i flere år framover.