— Russland har brutt folkeretten gjennom sin militære eskalering i området. Situasjonen kan bli svært farlig hvis opptrappingen fortsetter. Vi krever respekt for Ukrainas territorielle integritet, sier Huitfeldt i en kommentar.

Hun mener situasjonen er svært alvorlig og bekymringsfull og mener at konflikten kan være den mest alvorlige siden den kalde krigens slutt.

— Vi deler den dype bekymringen for vedtaket i den russiske føderasjonsrådet som autoriserer bruk av makt. Vi forventer at Russland avstår fra å blande seg inn i Ukrainas suverene beslutninger, og støtter den tydelige fordømmelsen fra NATOs råd av Russlands militære opptrapping på Krim-halvøya, sier utenrikskomiteens leder, som understreker at det nå er viktig at alle parter viser tilbakeholdenhet.

— Med den spente og uavklarte situasjonen på Krim-halvøya er det nå viktig at alle parter viser tilbakeholdenhet, og at man lar diplomatiet virke. Det er nå viktig at NATO og EU og står sammen. Denne konflikten kan bare løses politisk. Da er det viktig å holde alle diplomatiske kanaler og møtesteder åpne, understreker hun.