Avtale om retur av irakere

Norge har undertegnet en avtale om retur av irakere som har fått avslag på asyl i Norge, men mulla Krekar får bli.