Norge anmoder Kongo om å flytte nordmenn

Norge sender nå et brev til myndighetene i Kongo med krav om at nordmennene som sitter i varetekt i Kisangani, blir overført til hovedstaden Kinshasa.