Forbys i San Francisco

Naturen bruker 400 år på å bryte dem ned. Som første by i USA, har San Francisco forbudt de miljøskadelige posene.